Etička komisija

Etička komisija
Etička komisija prati primjenu Etičkog kodeksa medijatora, Etičkog kodeksa evaluatora spora i Zakona o alternativnom rješavanju sporova.

Etička komisija ima predsjednika i dva člana, koje imenuje Upravni odbor Centra na period od dvije godine i ista lica mogu biti ponovo imenovana.
Predsjednik i članovi Etičke komisije imaju zamjenike.
Predsjednika Etičke komisije i njegovog zamjenika predlaže Sudski savjet iz reda sudija osnovnog suda, jednog člana i njegovog zamjenika predlaže Advokatska komora Crne Gore iz reda advokata, a drugog člana i njegovog zamjenika predlaže izvršni direktor Centra iz reda medijatora.
Predsjednik i član Etičke komisije iz reda sudija i advokata, kao i njihovi zamjenici ne mogu biti medijatori i evaluatori spora.

Poslovi Etičke komisije
Svako može podnijeti pritužbu na rad medijatora i evaluatora spora zbog povrede Etičkog kodeksa medijatora, odnosno Etičkog kodeksa evaluatora spora i odredaba ovog zakona. Pritužba se podnosi Etičkoj komisiji, preko Centra. Etička komisija donosi poslovnik o svom radu.Protiv odluke Etičke komisije kojom je utvrđena povreda Etičkog kodeksa medijatora, odnosno Etičkog kodeksa evaluatora spora ili odredaba zakona o alternativnom rješavanju sporova može se pokrenuti upravni spor.
Članovi Etičke komisije Centra su:
1. Vesna Banjević, predsjednica
2. Dijana Raičković, članica
3. Maja Drakulović, članica