Javne nabavke

Ugovor o nabavci robe – medijske usluge 2022.g.

Ugovor o nabavci robe – toneri 2022.g.

Ugovor o nabavci robe – toneri 2022.g.

Ugovor o nabavci male vrijednosti – kancelarijski materijal 2022.g.

Ugovor o nabavci robe – toneri

Ugovor o nabavci usluge – medijske usluge

Ugovor o nabavci male vrijednosti – kancelarijski materijal

Ugovor o nabavci usluge održavanja kompjutera

Ugovor o nabavci male vrijednosti – usluge fiksne telefonije i interneta
Ugovor o nabavci male vrijednosti – usluge mobilne telefonije
Ugovor o nabavci male vrijednosti – osiguranje zaposlenih
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti – usluge osiguranja zaposlenih
Ugovor o nabavci male vrijednosti – poštanske usluge
Ugovor o nabavci male vrijednosti – usluge marketinga
Ugovor o nabavci male vrijednosti – usluge organizacije edukativne radionice za posrednike
Ugovor o nabavci male vrijednosti – usluge fiksne telefonije i interneta
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti-usluge organizacije edukativne regionalne radionice za posrednike

Ugovor o javnoj nabavci – organizovanje seminara, konferencija, okruglih stolova i sastanaka

Izmjena Plana nabavki male vrijednosti za 2020.godinu

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti – poštanske usluge

Ugovor o nabavci male vrijednosti – usluge grafičkog dizajna i štampanja
Ugovor o nabavci male vrijednosti – usluge stručnog usavršavanja
Ugovor o nabavci male vrijednosti – usluge održavanja kompjutera
Ugovor o nabavci male vrijednosti – kancelarijski materijal
Ugovor o nabavci male vrijednosti – usluge prevođenja
Ugovor o nabavci male vrijednosti – medijske usluge
Ugovor o nabavci male vrijednosti za nabavku robe – toneri
Ugovor o nabavci male vrijednosti za usluge štampanja i kopiranja
Izmjena Plana nabavki male vrijednosti za 2020.godinu
Plan nabavki male vrijednosti za 2020.godinu
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti – usluge turistickih agencija za organizaciju edukativnih radionica
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – usluge turističkih agencija
Zahtjev za dostaljanje ponuda za nabavke male vrijednosti – usluge turističkih agencija
Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za usluge promocije spota
Ugovor za gorivo
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za gorivo
Ugovor o pružanju poštanskih usluga
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za poštanske usluge
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za nabavke avio karata
Ugovor osiguranje zaposlenih
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za usluge osiguranja zaposlenih
Ugovor o pružanju usluga fiksne telefonije
Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za usluge fiksne telefonije
Ugovor usluge mobilne telefonije
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za usluge mobilne telefonije
Ugovor organizovanje seminara
Ugovor ogranizovanje seminara
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za organizovanje seminara
Ugovor avio karte
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za nabavke avio karata