Projekti

Projekat „Jačanje privredne medijacije u Crnoj Gori, koji implementira Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), u partnerstvu sa Međunarodnom organizacijom za razvoj prava (IDLO), i uz finansijsku podršku Velikog vojvodstva Luksemburga, je osmišljen da podrži Centar za alternativno rešavanje sporova da postigne sve ciljeve postavljene novim zakonodavnim okvirom u ovoj oblasti.
Projekat ima dva ključna cilja: s jedne strane, izgradnju kapaciteta najbitnijih ciljnih grupa, kao što su medijatori i sudije; a sa druge strane da uključi privrednu zajednicu, posebno mala i srednja preduzeća, putem kampanja ciljanog podizanja svijesti o medijaciji.
Glavni korisnik projekta je Centar za alternativno rješavanje sporova, kao i medijaori i sudije u Crnoj Gori koji se bave privrednim sporovima. Indirektni korisnici projekta su Ministarstvo pravde, Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, ali i mala i srednja preduzeća, ASB klijenti i stanovništvo Crne Gore.
Projekat je počeo sa implementacijom juna 2020. godine i trajaće 24 mjeseca. U okviru projekta predviđena je implementacija brojnih aktivnosti usmjerenih ka daljoj promociji i jačanju medijacije u privrednim sporovima u Crnoj Gori. U tom smislu sledeće aktivnosti će biti implementirane u toku trajanja ovog projekta:
– Organizovanje seta vebinara za medijatore o sprovođenju medijacije putem interneta, kao odgovor na krizu izazvanu pandemijom COVID19
– Organizovanje niza obuka usmjerenih ka jačanju kapaciteta ključne grupe medijatora koji bi mogli biti pioniri sprovođenja ARS u privrednim sporovima
– Organizovanje obuke trenera za privrednu medijaciju
– Izgradnja kapaciteta sudija koji vode privredne sporove
– Podizanje svijesti javnosti o Alternativnom rješavanju sporova i medijaciji, kroz razvijanje i sprovođenje javne kampanje
– Obuke i simuliranja medijacija za ASB stručnjake i klijente
– Empirijska procjena uticaja projekta na situaciju vezanu za upotrebu i sprovođenje medijacije u privrednim sporovima

Centar za alternativno rješavanje sporova je jedan od korisnika projekta Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori, koji predstavlja dio zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontalni instrument za Zapadni Balkan i Tursku 2019 – 2022“, koji implementira Savjet Evrope od maja 2019. Godine u trajanju od dvije godine.
Osnovni ciljevi projekta su:
• Podrška crnogorskim institucijama u daljem usklađivanju procesnih prava žrtava, okrivljenih i osumnjičenih lica u krivičnom postupku sa pravom Evropske unije i standardima Evropskog suda za ljudska prava
• Omogućavanje lakšeg pristupa sistemu besplatne pravne pomoći
• Unapređenje obrazovanja u oblasti ljudskih prava uspostavljanjem pravnih klinika na pravnim fakultetima
• Osnaživanje pravne sigurnosti za građane Crne Gore dosljednom primjenom pravnih tekovina Evropske unije, sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava i jačanjem pravosudnog dijaloga na teme koje se tiču ljudskih prava
“Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022” zajednička je inicijativa Evropske unije i Savjeta Evrope koja će korisnicima programa pružiti podršku pri ispunjavanju reformskih agendi na polju ljudskih prava, vladavine prava i demokratije i pomoći im pri usklađivanju sa evropskim standardima i pravnim tekovinama Evropske unije u okviru procesa proširenja, gdje je to relevantno. Ovaj trogodišnji program obuhvata projekte u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji, Turskoj, kao i na Kosovu, a Savjet Evrope ga implementira od maja 2019. godine.
U okviru ovog projekta, Centar za alternativno rješavanje sporova, ima podrsku u implementaciji sledećih aktivnosti:
• Izrada etičkog kodeksa medijatora
• Izrada funkcionalne analize Centra za alternativno rješavanje sporova
• Izrada metodologije praćenja I ocjene rada medijatora
• Promotivne aktivnosti uspmjerene na podizanju svijesti i promociji medijacije

Finansijski program : Erasmus+

Naziv [ENG] : LEGAL CLINICS IN SERVICE OF VULNERABLE GROUPS: ENHANCING THE EMPLOYABILITY OF LAW STUDENTS THROUGH PRACTICAL EDUCATION

Naziv : PRAVNE KLINIKE U SLUŽBI RANJIVIH GRUPA: JAČANJE ZAPOŠLJAVANJA STUDENATA PRAVA KROZ PRAKTIČNO OBRAZOVANJE

Početak : 01.01.2019.

Kraj : 31.12.2022.

Skraceni naziv : ENEMLOS

Web site : https://www.enemlos.ucg.ac.me/

Tip projekta : jačanje kapaciteta

Jedinica : Pravni fakultet

Nacionalni partneri:
Vrhovni sud Crne Gore
Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore
Notarska komora Crne Gore
Komora javnih izvršitelja Crne Gore
Centar za alternativno rjesavanje sporova Crne Gore

Medjunarodni partneri:
REGENTS Univerzitet London (Velika Britanija)
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska)
Poljska fondacija za pravne klinike (Poljska)
Pravni fakultet Univerziteta “HASAN PRISTINA” (Kosovo)
Pravni fakultet Univerziteta “HAXHI ZEKA” (Kosovo)
Pravni fakultet Univerziteta “KADRI ZEKA” (Kosovo)
Osnovni sud Gnjilan (Kosovo)
Advokatska komora Kosova

Opis : Primarni cilj projekta je osiguranje veće zapošljivosti diplomiranih studenata prava u Crnoj Gori, primjenom najsavremenijih metoda u kliničkom praktičnom obrazovanju, kroz organizovanje živih klinika. Direktan kontakt sa klijentima na pravnim klinikama pružiće studentima priliku da se bave pravom tokom studija i poboljšaju svoje pravne vještine ne samo kroz simulirane procese i teorijske studije. Pripadnici ranjivih grupa direktno će imati koristi od realizacije ovog projekta, jer će dobiti besplatnu pravnu pomoć i zastupanje, što će takođe imati veći uticaj na ostvarivanje prava članova ovih grupa.

NOVOSTI

Posjeta pravnim klinikama na univerzitetima u Poljskoj u okviru ENEMLOS projekta

Delegacija Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore je posjetila pravne klinike na univerzitetima u Poljskoj, u okviru projekta „Pravne klinike u službi ranjivih grupa: poboljšanje zapošljivosti studenata prava putem praktičnog obrazovanja-ENEMLOS“ , u periodu od 28. marta do 1. aprila.

Ova posjeta je realizovana i sa predstavnicima partnera – Advokatske komore, Notarske komore, Komore javnih izvršitelja, Centra za alternativno rješavanje sporova i predstavnicima sudstva i tužilaštva.

Delegacija je posjetila Univerzitet u Varšavi, Univerzitet Lazarski, SWPS Univerzitet, Kozminski Univerzitet i Jagelonski Univerzitet.

ENEMLOS je jedan od najvećih projekata Pravnog fakulteta UCG, koji je podržan u okviru programa Erasmus+ izgradnja kapaciteta na polju visokog obrazovanja. Ključni ciljevi ovog projekta su modernizacija i usmeravanje postojeće nastavne prakse, posebno u praktičnim pravnim disciplinama. Takođe, cilj je i povećavanje kapaciteta na pravnim fakultetima; sticanje novih i razvijanje postojećih pravnih vještina; te uspostavljanje dugoročne i održive saradnje sa pravnim institucijama zemalja učesnica Projekta. U krajnjem, važan cilj je i razvijanje interesovanja i motivacije studenata; poboljšanje zapošljivosti studenata prava i omogućavanje široj zajednici – posebno ranjivim klijentima da zaštite svoja prava putem tako što će im se pružiti besplatan pravni savjet.