Politika privatnosti

Na sajtu www.centarzaars.me od korisnika se mogu tražiti lični podaci u sledećim situacijama:

Prilikom popunjavanja forme za kontakt.
Prilikom popunjavanja forme Predloga za pokretanje onlajn medijaciju.

U navedenim situacijama od korisnika se traže sledeći lični podaci:

ime, prezime, broj telefona, adresa i e-mail adresa.

Ciljevi zbog kojih prikupljamo informacije su sledeći:

  • Analiza i optimizacija veb stranice,
  • Obrada vašeg zahteva radi kontaktiranja,
  • Prijavu online medijacije na platformu ZOOM za video konferencije.

Obrada ovih informacija je opravdana jer:

  • Obrada Vašeg zahteva za kontaktiranjem proizilazi iz dogovora između Vas i Centra,
  • je legitimni interes Centra da poboljša svoje usluge,
  • je Vaša prethodna saglasnost dobijena kada je to zakonski potrebno, tako što ćete označiti prozorčić u tu svrhu – Upoznat/a sam sa Politikom privatnosti.

Na sajtu www.centarzaars.me se koriste tzv. kolačići (cookies). To su kodovi u pozadini stranice koji prikupljaju zbirne podatke o ponašanju posjetilaca na sajtu poput: broja ljudi koji su posjetili sajt u određenom periodu, prosječne dužine trajanja posjete i slično. Ovi podaci se koriste u cilju dobijanja smjernica za podizanje kvaliteta sadržaja i poboljšanje korisničkog iskustva na sajtu www.centarzaars.me.

Podaci koji su prikupljeni preko kolačića uvijek su u zbirnoj, a nikad u pojedinačnoj formi. To znači da imamo informacije npr. o tome koliko korisnika je posjetilo određenu stranicu, ali ne i koji su to korisnici.

Na zahtjev korisnika, naš centar će izdati spisak ličnih podataka koje posjeduje o njemu u svojoj bazi.

Na zahtjev korisnika, naše centar će iz baze obrisati sve lične podatke koje posjeduje o njemu.

Za izdavanje spiska, odnosno brisanje ličnih podataka koje naš centar posjeduje, korisnik se može obratiti našem predstavniku Marini Lutovac (info@centarzaars.me).

Šta su kolačići?
Kolačići su mali dijelovi podataka, sačuvani u tekstualnim datotekama, koji se čuvaju na vašem računaru ili drugom uređaju kada se web stranice učitavaju u pretraživaču. Oni se široko koriste za „pamćenje“ vas i vaših preferencija, bilo za jednu posjetu (putem „kolačića sesije“) ili za više ponovljenih posjeta (upotrebom „trajnog kolačića“). Oni osiguravaju konzistentno i efikasno iskustvo za posjetioce i obavljaju osnovne funkcije, poput omogućavanja korisnicima da se registruju i ostanu prijavljeni. Kolačiće može postaviti web stranica koju posjećujete (poznata kao „kolačići prve strane“) ili treće strane , poput onih koji na web stranici plasiraju sadržaj ili pružaju usluge oglašavanja ili analitike („kolačići treće strane“).

Kolačići koje koristimo:
Neophodni kolačići su esencijalni za funkcionisanje web stranice. Ovi kolačići anonimno osiguravaju osnovne funkcionalnosti i sigurnosne karakteristike web stranice.

Analitički kolačići
Analitički kolačići se koriste da bi se razumjelo kako posjetioci komuniciraju sa web stranicom. Ovi kolačići pomažu u pružanju informacija o metrici, broju posjetilaca, stopi posjete samo jedne stranice, izvoru saobraćaja itd.