Studijska posjeta Ljubljani, Slovenija, 13.-14. decembar 2010.

Projekat “Jačanje kapaciteta Centra za posredovanje Crne Gore” pored ostalih aktivnosti obuhvata i studijske posete, u cilju razmene iskustava sa institucijama drugih zemalja od značaja za oblast posredovanja i druge alternativne načine rješavanja sporova.

Studijska poseta Ljubljani je imala za cilj razmjenu iskustava i upoznavanje sa normativnim i institucionalnim okvirom alternativnog rješavanja sporova (ARS) u zemlji koja je prva počela sa primjenom ovih metoda regionu i od tada se vrlo brzo razvila u ovoj oblasti.

Učesnici studijske posjete su imali priliku da posjete Ministarstvo pravde Slovenije, kao i Odjeljenje za ARS u Okružnom sudu u Ljubljani.

Studijska poseta Sloveniji je značajna iz više razloga, prije svega zbog sticanje znanja o implementaciji ARS-a i razvoju institucionalnih i normativnih rješenja. Prezentacija ovih bogatih iskustava i praksi mogla bi biti korisna za dalje jačanje kapaciteta Centra za posredovanje u institucionalnom i normativnom smislu, kao i za pravac daljeg razvoja i promociju instituta posredovanja i uopšte alternativnog rješavanja sporova