Održan seminar na temu ,,Posredovanje između žrtve i maloljetnog učinoca u sukobu sa zakonom”

Centar za posredovanje Crne Gore, zajedno sa Ministarstvom pravde i Upravom policije, a u saradnji sa kancelarijom UNICEF-a u Podgorici, je organizovao seminar od 6.-7. oktobra u Bečićima, na temu ,,Posredovanje između žrtve i maloljetnog učinoca u sukobu sa zakonom”.

Cilj ovog seminara je u prvom redu upoznavanje policijskih profesionalaca sa samim institutom posredovanja, njegovim značajem, mogućnošću primjene, benefitima i nekim vještinama iz ove oblasti, kao i, kroz razmjenu ličnih iskustava, upoznavanje sa aspektima i problemima sa kojima se policijski službenici susrijeću u radu.