Regionalna konferencija na temu maloljetničkog pravosuđa

Dana 18. novembra, 2011. u Bečićima je održana Regionalna konferencija na temu maloljetničkog pravosuđa. Konferenciju su otvorili pomoćnica ministra pravde Crne Gore, Branka Lakočević i šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru, Benžamin Perks, a riječ su imali i Miroslav Knežević, direktor Centra za posredovanje Crne Gore i Vesna Pavićević, koordinatorka područne jedinice Centra u Bijelom Polju.

Cilj Konferencije, kojoj su pored učesnika iz Crne Gore prisustvovali i brojni učesnici iz regiona, je bio razmjena iskustava i informacija iz ove oblasti, kao i prikaz postignutih rezultata u ovoj oblasti u Crnoj Gori.

Na Konferenciji su, takođe, donešeni i sljedeći zaključci:

  1. Da su sve države regiona posvećene razvoju posredovanja između žrtve i maloljetnog počionioca krivičnog djela;
  2. Da je saradnja između predstavnika država regiona od velikog značaja za razvoj ove oblasti u regionu;
  3. Da je svaka država u skladu sa svojim socijalnim trenutkom učinila da posredovanju u ovoj oblasti da veoma značajno mjesto u pravnom sistemu i sistemu socijalne zaštite;
  4. Da će države pojedinačno nastaviti sa aktivnostima koje će doprinositi nastavku razvoja posredovanja u ovoj oblasti;
  5. I konačno, da je potrebno raditi na stalnoj edukaciji stručnjaka u ovoj oblasti.