Studijska posjeta Češkoj

Od 23. do 28. aprila 2012. godine predstavnici Ministarstva pravde i ljudskih prava, Tužilaštva, Vrhovnog suda i Centra za posredovanje Crne Gore obavili su studijsku posjetu Češkoj u okviru koje su se upoznali sa primjerima besplatne pravne pomoći i medijacije u češkom pravnom sistemu. Tom prilikom posjetili su Pravosudnu akademiju u Kronerežu, Vrhovni sud u Brunu i Ministarstvo pravde u Pragu. Posjeta je bila realizovana uz podršku kancelarije UNDP-a u Crnoj Gori.