Objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju Crne Gore

Dana 06. juna 2012. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u službenom listu Crne Gore, “Službeni list Crne Gore, broj 29/2012”. Pored novina vezanih za vrste sporova koji bi trebalo obavezno uputiti na postupak posredovanja, licenciranje posrednika, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju definiše i status Centra za posredovanje, koji je osnovan od strane Vlade Crne Gore kao samostalni organ, a sve u cilju unapređivanja instituta posredovanja, kao alternativnog rješavanja sporova i samim tim poboljšanja efikasnosti pravosudnog sistema Crne Gore.