Obuka za sudije i tužioce

U cilju realizacije mjera iz Akcionog plana reforme pravosuđa i Akcionog plana za poglavlje 23, Centar za obuku u sudstvu i tužilaštvu uz prisustvo Centra za posredovanje  06 i 07.10.2016.godine organizovao je obuku za sudije i tužioce koji funkciju obavljaju manje od četiri godine, sa temom “Profesionalne vještine, upravljanje predmetima i alternativno rješavanje sporova”. Obuci je prisustvovalo 19 učesnika. Predavači na obuci su bili Vesna Begović sudija Vrhovnog suda Crne Gore i psiholozi Anđa Backović i Radoje Cerović.