TRENING ZA TRENERE ZA MEDIJATORE

U saradnji sa Ambasadom SAD-a u Crnoj Gori, Centar za posredovanje je organizovao, u periodu od 17. do 21.09.-2018.godine, petodnevni Trening za trenere o posredovanju/medijaciji na kome su predavači bili slovenački eksperti sa dugogodišnjim iskustvom medijatora i trenera u ovoj oblasti, mr. Gordana Ristin i mr. Zoran Hajtnik.

Cilj edukacije je bio: upoznavanje procesa do kojih može doći u grupi (dinamika, otpori, emotivna pozadina tih procesa); zakonitosti učenja odraslih; odabir metoda predavanja i priprema; upravljanje procesom edukacije medijatora; kako sastaviti  program i izvođenje osnovnog treninga  medijatore; samoupoznavanje i evaluacija; kako pripremiti provjeru znanja i sposobnost organizovanja osnovnog treninga medijatora.

Na treningu je učestvovalo 9 posrednika u građanskim stvarima koji su uspješno prošli obuku i koji će biti angažovani kao treneri već u narednoj godini.

17.09. – 21.09.2018. godine