SPECIJALIZOVANA OBUKA ZA POSREDNIKE U PORODIČNOJ MEDIJACIJI

Shodno godišnjem Planu obuke posrednika, Centar za posredovanje je organizovao u Budvi, 1. i 2. decembra 2018.godine, dvodnevnu Specijalizovanu obuku za posrednike u porodičnoj medijaciji.

Na obuci je bilo prisutno 24 učesnika-posrednika u porodičnoj medijaciji.

Treneri na specijalizovanoj obuci su bili dr.Jelena Arsić, docent na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu, i dr.Dragana Ćuk Milankov, psiholog.

Na obuci su obrađivane teme koje su se prvenstveno odnosile na pitanje prisustva nasilja u porodičnom odnosu – ranoj identifikaciji i implikaciji u posredovanju; tehnike za ujednačavanje moći strana u sporu; rada sa intenzivnim osjećanjima u porodičnim sporovima; specifičnim intervencijama posrednika u oblasti porodične medijacije, kao i pripremu sporazuma u porodičnoj medijaciji i drugim obavezama posrednika.