Dvodnevna škola o medijaciji i reformi krivično-procesnog zakonodavstva

“Dvodnevna škola o medijaciji i reformi krivično-procesnog zakonodavstva”

Kolašin, 08-09.oktobar 2019.godine

U okviru projekta “Podrška unapređenju efikasnosti i transparentnosti rada crnogorskog pravosuđa“, koji implementira CEDEM – Centar za  demokratiju i ljudska prava   , a koji se finansira iz sredstava Ministarstva pravde, održana je dvodnevna škola o medijaciji i reformi krivično-procesnog zakonodavstva na kojoj su učestvovali predstavnici sudova, državnih tužilaštava i nevladinih organizacija. Škola je održana u periodu od 08. do 09.oktobra u  Kolašinu.

 Predavači na školi su bili:

  • g-đa Marina Lutovac, direktorica Centra za posredovanje
  • g-đa Dijana Popović Gavranović, načelnica Stručne službe u VDT-u i
  • g-din Milorad Marković, pravni ekspert.