Okrugli sto “Krivična medijacija”

Okrugli sto

“Krivična medijacija”

24. oktobar 2019.godine, Podgorica

Centar za posredovanje Crne Gore u saradnji sa Udruženjem medijatora Crne Gore, organizovao je dana 24. oktobra 2019.godine okrugli sto na temu:  “Krivična medijacija”, na kojem je predstavljen i prisutnima podijeljen Priručnik za obuku posrednika – posredovanje između maloljetnog učinioca krivičnog djela i oštećenog lica/žrtve, čiju izradu su podržali kancelarija UNICEF-a u Podgorici i Ambasada SAD-a u Crnoj Gori. Učesnici na okruglom stolu su bili: posrednici u krivičnim stvarima, predstavnici osnovnih državnih tužilaštava iz većine gradova u Crnoj Gori i predstavnici Uprave policije – inspektori za suzbijanje maloljetničke delikvancije i nasilja u porodici.   

Gosti i predavači na okruglom stolu su bili autorke Priručnika: gospođa dr Ivana Stevanović, Institut za kriminološka istraživanja – Republika Srbija, gospođa dr Vesna Gmaz Luški, Centar za socijalnu skrb – Republika Hrvatska i gospođa Dijana Popović Gavranović, načelnica Stručne službe u Vrhovnom državnom tužilaštvu Crne Gore.

Na početku, prisutnima su se obratili: direktorica Centra za posredovanje, gospođa Marina Lutovac, urednica Priručnika,  predstavnica kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori, gospođa Nada Đurović Martinović  i predstavnica Udruženja medijatora CG, gospođa Ana Stanković Mugoša, koje su pozdravile učesnike i govorile o aktivnostima institucija i udruženja ispred kojih dolaze, a u vezi sa temom okruglog stola.

U nastavku okruglog stola, autorka Priručnika Dijana Popović Gavranović  upoznala je prisutne sa primjenom posredovanja prema maloljetnicima u Crnoj Gori, kroz primjenu alternativnih mjera, prije svega vaspitnog naloga – poravnanje sa oštećenim licem, vrstama vaspitnog naloga, etičkim pitanjima kod primjene vaspitnog naloga i međunarodniim smjernicama.

Autorka Priručnika dr Ivana Stevanović, osvrnula se kroz svoju prezentaciju na pojam djeteta kao subjekta pravne zaštite i restorativnu pravdu, relevantne međunarodne instrumente, koncept prava djeteta, osnovne principe pravosuđa “po mjeri djeteta”, kao i modele maloljetničkog pravosuđa.

Autorka Priručnika dr Vesna Gmaz Luški govorila je prisutnima o iskustvima Republike Hrvatske u primjeni posredovanja prema maloljetnicima, izazovima sa kojima se susreću u praksi i načinima za prevazilaženje problema.