Seminar „INTEGRISANJE RODNE PERSPEKTIVE U POSTUPAK MEDIJACIJE“

Podgorica, 12. april 2023.godine

Centar za alternativno rješavanje sporova je 12.aprila 2023.godine organizovao za medijatore jednodnevni uvodni seminar „Integrisanje rodne perspektive u postupak medijacije“ na kome su predvači bili Dr. Nevena Petrušić i Dr. Jelena Arsić.
Na seminaru su bile obrađene teme koje su se odnosile na pojmovna razgraničenja pola, roda i rodnih odnosa; uticaj roda na medijaciju i rodno senzitivnu analizu sukoba; rodno zasnovani disbalans moći u medijaciji i na izražavanje rodnih stereotipa i predrasuda tokom medijacije (prepoznavanje i moguće medijatorske intervencije).
Na seminaru su učestvovala 23 medijatora.