Konsultativni sastanak/ Budva 6. decembra 2023.godine

Centar za alternativno rješavanje sporova je uz organizacionu i finansijsku podršku Programske kancelarija Savjeta Evrope u Podgorici, a u okviru projekta projekta „HF 7 Osnaživanje odgovornosti u pravosudnom sistemu i unapređenje prava žrtava u Crnoj Gori“ koji predstavlja dio zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku”, organizovala dana 06.12.2023.godine u Budvi konsultativni sastanak sa relevantnim akterima u postupku medijacije (predstavnici lokalnih samouprava, sudova i centara za socijalni rad) i medijatorima iz Herceg Novog, Kotora, Bara i Ulcinja, sa ciljem afirmacije medijacije i drugih vrsta alternativnog rješavanja sporova i razmatranja praktičnih izazova i mogućnosti u ovoj oblasti.