Dvodnevna obuka „Medijacija koja uključuje djecu”, 14-15.03.2024.g.

U organizaciji Centra za alternativno rješavanje sporova održana je u Podgorici 14. I 15. marta 2024.godine obuka „Medijacija koja uključuje djecu” na kojoj su prvenstveno učestvovali medijatori (psiholozi i socijalni radnici) i treneri za obuku medijatora. Predavač na obuci je bila dr. Lesli Olport, iz Velike Britanije.

Na obuci su, kroz teorijski i praktični rad, obrađene sledeće teme: glas djece; principi i preduslovi za uključivanje djece; rad sa roditeljima; sastanak sa djetetom; potrebe i interesi djece i mladih; planiranje, pozivanje i rad s djecom i mladima; rad s djecom iz iste porodice, ugovaranje s roditeljima i rad s djecom iz iste porodice.