Month: September 2011

Javni konkurs za obuku novih posrednika

Centar za posredovanje Crne Gore objavljuje javni konkurs za obuku novih posrednika. Shodno Zakonu o posredovanju, uslovi za prijavu posrednika su sljedeći:

  • crnogorsko državljanstvo,
  • visoka školska sprema i
  • najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Centar za posredovanje Crne Gore, uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, kancelarije u Podgorici, organizuje obuku novih posrednika. Obuke će biti organizovane u dvije etape: od 26-29. oktobra 2011. godine za učesnike sa područja Podgorice i od 24-27. novembra 2011. godine za učesnike van Podgorice.

Ukoliko ispunjavaju uslove, zainteresovana lica mogu dostaviti biografiju i motivaciono pismo (sa kontakt podacima) na adresu Centra za posredovanje Crne Gore:

Đoka Miraševića 59, 81000 Podgorica ili na e-mail adresu: posredovanje@t-com.me najkasnije do 22. oktobra 2011. godine.

Obzirom na ograničeni broj raspoloživih mjesta, nakon obavljenih prijava će se formirati posebna komisija koja će izvršiti selekciju kandidata na osnovu zakonski određenih uslova. Samo kandidati koji ispunjavaju uslove i koji budu odabrani će biti kontaktirani.

Za sve informacije možete se obratiti Centru za posredovanje na telefone:

+382 20 265 349, +382 20 265 359, +382 20 265 369.

Miroslav Knežević izabran za direktora Foruma za medijaciju Jugoistočne Evrope (SEEMF)

Direktor Centra za posredovanje Crne Gore Miroslav Knežević izabran je za direktora Foruma za medijaciju Jugoistočne Evrope (SEEMF), na VI regionalnoj konferenciji ove organizacije, održanoj 2. i 3. septembra 2011. godine u Ljubljani. Istovremeno, odlučeno je da sjedište ove regionalne organizacije bude u Crnoj Gori, što predstavlja prizanje razvoju medijacije u Crnoj Gori, koja je od međunarodnih organizacija ocijenjena kao najbolja u regionu.

To je jednoglasna odluka Skupštine koju čine predstavnici osam zemalja članica SEEMF-a: Crna Gora, Slovenija, Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Albanija i Makedonija.

Forum je nastao 2005. godine, kao regionalna mreža za razvoj medijacije, sa vizijom razvoja kulture nenasilnog rješavanja konflikata, zasnovane na dijalogu, toleranciji i saradnji u okruženju, i sa ciljem da doprinese regionalnom održivom miru i razvoju.

SEEMF ohrabruje ljude da razvijaju kreativna rješenja u konfliktima i promovišu upotrebu medijacije kao primarni pristup rješavanju konflikata. SEEMF gradi interaktivnu platformu za razmjenu, saradnju i izgradnju kapaciteta među medijatorima iz svih oblasti medijacije u Jugoistočnoj Evropi.

Miroslav Knežević je direktor Centra za posredovanje Crne Gore od njegovog osnivanja 2008. godine. Osnivači Centra su Vlada Crne Gore, Centralna banka Crne Gore i Udruženje medijatora Crne Gore.