Miroslav Knežević izabran za direktora Foruma za medijaciju Jugoistočne Evrope (SEEMF)

Direktor Centra za posredovanje Crne Gore Miroslav Knežević izabran je za direktora Foruma za medijaciju Jugoistočne Evrope (SEEMF), na VI regionalnoj konferenciji ove organizacije, održanoj 2. i 3. septembra 2011. godine u Ljubljani. Istovremeno, odlučeno je da sjedište ove regionalne organizacije bude u Crnoj Gori, što predstavlja prizanje razvoju medijacije u Crnoj Gori, koja je od međunarodnih organizacija ocijenjena kao najbolja u regionu.

To je jednoglasna odluka Skupštine koju čine predstavnici osam zemalja članica SEEMF-a: Crna Gora, Slovenija, Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Albanija i Makedonija.

Forum je nastao 2005. godine, kao regionalna mreža za razvoj medijacije, sa vizijom razvoja kulture nenasilnog rješavanja konflikata, zasnovane na dijalogu, toleranciji i saradnji u okruženju, i sa ciljem da doprinese regionalnom održivom miru i razvoju.

SEEMF ohrabruje ljude da razvijaju kreativna rješenja u konfliktima i promovišu upotrebu medijacije kao primarni pristup rješavanju konflikata. SEEMF gradi interaktivnu platformu za razmjenu, saradnju i izgradnju kapaciteta među medijatorima iz svih oblasti medijacije u Jugoistočnoj Evropi.

Miroslav Knežević je direktor Centra za posredovanje Crne Gore od njegovog osnivanja 2008. godine. Osnivači Centra su Vlada Crne Gore, Centralna banka Crne Gore i Udruženje medijatora Crne Gore.