November 2011

Uspješno završena obuka novih posrednika sa područja van Podgorice

U Miločeru je u periodu od 24. do 27. novembra, uz saradnju Centra za posredovanje i kancelarije UNDP-a u Podgorici, održana još jedna obuka po programu osnovne obuke posrednika Ministrarstva pravde Crne Gore, ovog puta za polaznike koji dolaze sa područja van Podgorice.

Četvorodnevna obuka, na kojoj su predavači bili direktor Centra Miroslav Knežević i Danijela Vukčević su, kao i na prethodnoj obuci, učesnike upoznali sa pojmovima i benefitima posredovanja, kao i sa samim procesom i fazama ovog vida alternativnog rješavanja sporova.

Učesnici su uspješno završili obuku, nakon koje su im podijeljeni sertifikati, čime su, podsjećamo, stekli uslove za eventualno dobijanje zvanja posrednika, koje dodjeljuje Ministarstvo pravde.

Uspješno završena obuka novih posrednika sa područja van Podgorice Read More »

Regionalna konferencija na temu maloljetničkog pravosuđa

Dana 18. novembra, 2011. u Bečićima je održana Regionalna konferencija na temu maloljetničkog pravosuđa. Konferenciju su otvorili pomoćnica ministra pravde Crne Gore, Branka Lakočević i šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru, Benžamin Perks, a riječ su imali i Miroslav Knežević, direktor Centra za posredovanje Crne Gore i Vesna Pavićević, koordinatorka područne jedinice Centra u Bijelom Polju.

Cilj Konferencije, kojoj su pored učesnika iz Crne Gore prisustvovali i brojni učesnici iz regiona, je bio razmjena iskustava i informacija iz ove oblasti, kao i prikaz postignutih rezultata u ovoj oblasti u Crnoj Gori.

Na Konferenciji su, takođe, donešeni i sljedeći zaključci:

  1. Da su sve države regiona posvećene razvoju posredovanja između žrtve i maloljetnog počionioca krivičnog djela;
  2. Da je saradnja između predstavnika država regiona od velikog značaja za razvoj ove oblasti u regionu;
  3. Da je svaka država u skladu sa svojim socijalnim trenutkom učinila da posredovanju u ovoj oblasti da veoma značajno mjesto u pravnom sistemu i sistemu socijalne zaštite;
  4. Da će države pojedinačno nastaviti sa aktivnostima koje će doprinositi nastavku razvoja posredovanja u ovoj oblasti;
  5. I konačno, da je potrebno raditi na stalnoj edukaciji stručnjaka u ovoj oblasti.

Regionalna konferencija na temu maloljetničkog pravosuđa Read More »

Uspješno završena obuka novih posrednika

U periodu od 26. do 29. oktobra, u prostorijama Uprave za kadrove, a uz saradnju Centra za posredovanje i kancelarije UNDP-a u Podgorici, održana je obuka po programu osnovne obuke posrednika Ministrarstva pravde Crne Gore, za polaznike sa područja Glavnog grada. 

Polaznici obuke su se upoznali sa pojmovima alternativnog rješavanja sporova, vrstama posredovanja, zakonodavnim okvirom, načelima i etičkim pitanjima u posredovanju, kao i vještinama i fazama ovog procesa. Po završetku obuke, učesnici su dobili sertifikat, čime su postali kandidati za eventualno dobijanje zvanja posrednika, koje dodjeljuje Ministarstvo pravde.

Obuka novih posrednika sa područja van Podgorice, će biti održana u Miločeru, u periodu od 24. do 27. novembra, za koju se zainteresovani mogu prijaviti kontaktiranjem Centra za posredovanje.

Podsjećanja radi, uslovi za prijavu posrednika su sljedeći:

  • Crnogorsko državljanstvo
  • Visoka školska sprema i
  • Najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Uspješno završena obuka novih posrednika Read More »

Studijska posjeta Beču

U cilju realizacije projekta podržanog od strane kancelarije UNICEF-a u Podgorici, koji se tiče promocije posredovanja u maloljetničkom pravosuđu, predstavnici crnogorskih institucija obavili su studijsku posjetu Beču, u periodu od 17. do 20. oktobra. Učesnici studijske posjete su imali priliku da posjete Ministarstvo pravde Austrije, Viši sud u Beču, kao i organizaciju Neustart, koja se bavi sprovođenjem vaspitnih naloga.

Studijska posjeta Beču Read More »