June 2012

Okrugli sto o ekonomskom nasilju održan u Kotoru

Dana 04. juna 2012. godine u organizaciji Sigurne ženske kuće održan je Okrugli sto na temu Ekonomsko nasilje. Kao plod dobre saradnje Centra za posredovanje sa organizacijom Sigurna ženska kuća, direktor Centra, gospodin Miroslav Knežević je bio jedan od izlagača na ovu temu.

Objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju Crne Gore

Dana 06. juna 2012. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u službenom listu Crne Gore, “Službeni list Crne Gore, broj 29/2012”. Pored novina vezanih za vrste sporova koji bi trebalo obavezno uputiti na postupak posredovanja, licenciranje posrednika, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju definiše i status Centra za posredovanje, koji je osnovan od strane Vlade Crne Gore kao samostalni organ, a sve u cilju unapređivanja instituta posredovanja, kao alternativnog rješavanja sporova i samim tim poboljšanja efikasnosti pravosudnog sistema Crne Gore.