Month: October 2016

Seminar za sudije

U okviru Projekta podrške za sudijsku obuku o privrednom pravu u Crnoj Gori, 13 i 14 oktobra održan je seminar pod nazivom “Alternativni načini rješavanja sporova”.  Osim domaćih predavača, sudija Privrednog suda u Podgorici, Dijane Raičković i Borjanke Zogović u ulozi predavača bio je i međunarodni ekspert Michenangelo Cicogna. Obuku je uz prisustvo Centra za posredovanje i podršku EBRD i IDLO organizovao Centar za obuku u sudstvu i tužilaštvu. Obuci je prisustvovalo 20 sudija iz Osnovnih sudova u Crnoj Gori i Privrednog suda u Podgorici. I ova ovuka prestavlja dio obaveza koje se odnose na realizaciju Akcionog plana reforme pravosuđa i Akcionog plana za poglavlje 23.

Obuka za sudije i tužioce

U cilju realizacije mjera iz Akcionog plana reforme pravosuđa i Akcionog plana za poglavlje 23, Centar za obuku u sudstvu i tužilaštvu uz prisustvo Centra za posredovanje  06 i 07.10.2016.godine organizovao je obuku za sudije i tužioce koji funkciju obavljaju manje od četiri godine, sa temom “Profesionalne vještine, upravljanje predmetima i alternativno rješavanje sporova”. Obuci je prisustvovalo 19 učesnika. Predavači na obuci su bili Vesna Begović sudija Vrhovnog suda Crne Gore i psiholozi Anđa Backović i Radoje Cerović.