February 2020

Bazični trening “Školska medijacija”

Bazični trening „Školska medijacija“

19/22. februar 2020.g., Hotel „Ramada“ Podgorica

Shodno Memorandumu o saradnji, potpisanim sa Ministarstvom prosvjete dana 12. februara 2019.godine,  i obavezama iz Programa razvoja alternativnog rješavanja sporova za 2019-2021, kao i na osnovu Programa za obuku nastavnika “Školska medijacija”, akreditovanom od strane Zavoda za školstvo u avgustu 2019.godine, Centar za posredovanje Crne Gore je organizovao četvorodnevni bazični trening o školskoj medijaciji, za 21 polaznika –  profesora i stručnih radnici podgoričkih osnovnih škola „Pavle Rovinski” i  “21.maj”  i srednje škole Gimnazija “Slobodan Škerović” koji je održan u periodu od 19. do 22. Februara 2020.godine.

Cilj bazičnog treninga je bio upoznavanje nastavnika sa pojmom školske medijacije, njenim načelima i prednostima za što uspješnije rješavanje eventalnih sukoba u školi; upoznavanje sa pojmom medijatora, njihovom ulogom i vještinama koje treba da posjeduju; upoznavanje sa fazama u postupku medijacije, načinom komunikacije i pisanjem sporazuma.

Tokom treninga učesnici su osim teorijskog dijela imali radionice i praktične vježbe s tim da je zadnjeg dana  organizovanje polaganje uz simulaciju određene situacije sukoba u školi i rješavanje problema putem medijacije.

Treneri na bazičnom treningu su bile: Rajka Perović i Branka Kankaraš, medijatorke i treneri za medijaciju, kao i Marijana Bulatović Medenica, medijatorka.

Memorandum o saradnji sa Fakultetom Pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica

Memorandum o saradnji sa Fakultetom pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica

  • 07.februar.2020.godine –

Centar za posredovanje CG i Fakultet pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica potpisali su Memorandum o saradnji kojim su definisane zajedničke aktivnosti, a koje se odnose na organizovanje zajedničkih tribina i obuka studenata o alternativnim načinima rješavanja sporova, posebno medijacije, shodno programu koji će osmisliti Centar sa posredovanje CG. Takođe, Memorandumom je dogovoreno da Fakultet i Centar zajednički rade na organizovanju nacionalnih i regionalnih stručnih skupova radi afirmacije alternativnih načina rješavanja sporova. Osnovni cilj Memoranduma je da osigura kvalitetnije pravničko obrazovanje za studente, kao i da afirmiše alternativne načine rješavanje spora.