Memorandum o saradnji sa Fakultetom Pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica

Memorandum o saradnji sa Fakultetom pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica

  • 07.februar.2020.godine –

Centar za posredovanje CG i Fakultet pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica potpisali su Memorandum o saradnji kojim su definisane zajedničke aktivnosti, a koje se odnose na organizovanje zajedničkih tribina i obuka studenata o alternativnim načinima rješavanja sporova, posebno medijacije, shodno programu koji će osmisliti Centar sa posredovanje CG. Takođe, Memorandumom je dogovoreno da Fakultet i Centar zajednički rade na organizovanju nacionalnih i regionalnih stručnih skupova radi afirmacije alternativnih načina rješavanja sporova. Osnovni cilj Memoranduma je da osigura kvalitetnije pravničko obrazovanje za studente, kao i da afirmiše alternativne načine rješavanje spora.