Month: May 2021

ETIKA U MEDIJACIJI / SEMINAR 24.05.2021.

U saradnji sa Programskom Kancelarijom Savjeta Evrope u Podgorici, Centar za alternativno rješavanje sporova je organizovao obuku na temu „Etika u medijaciji”, koja se održala u četvrtak, 24. maja 2021. godine u Podgorici, u Hotelu „Hilton“, sa početkom u 09 časova.
Predavači na obuci su bili g.đa Gordana Ristin, sudija i medijatorka iz Republike Slovenije, i g.đa Kristina Urbanc, medijatorka i profesorica na Pravnom fakultetu u Zagrebu-Odsjek za socijalni rad.
Obuci je prisustvovalo 24 medijatora koji su imali priliku da čuju nešto više o etičkim standardima i pravilima ponašanja medijatora u svim aspektima primjene medijacije sa posebnim osvrtom na etiku u porodičnoj medijaciji i to profesionalne vrijednosti medijatora, osnaživanje u procesu pripreme za učešća u porodičnoj medijaciji i osnaživanje medijatorovog identiteta i kompetencija
Osim predavanja učesnici seminara su imali priliku da učestvuju u radu u grupama na konkretnim primjerima iz ove oblasti, kao i da razmijene svoja iskustva i podijele mišljenja, probleme i nedoumice u svom radu.
Ovaj seminar je jedan u nizu obuka organizovanih i planiranih kroz podršku Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici Centru za alternativno rješavanje sporova, u okviru Horizontalnog Programa „Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori“

ETIKA U MEDIJACIJI / SEMINAR 20.05.2021.

U saradnji sa Programskom Kancelarijom Savjeta Evrope u Podgorici, Centar za alternativno rješavanje sporova je organizovao obuku na temu „Etika u medijaciji”, koja se održala u četvrtak, 20. maja 2021. godine u Podgorici, u Hotelu „Hilton“, sa početkom u 09 časova.
Predavači na obuci su bili g.đa Gordana Ristin, sudija i medijatorka iz Republike Slovenije, i g.đa Kristina Urbanc, medijatorka i profesorica na Pravnom fakultetu u Zagrebu-Odsjek za socijalni rad.
Obuci je prisustvovalo 20 medijatora koji su imali priliku da čuju nešto više o etičkim standardima i pravilima ponašanja medijatora u svim aspektima primjene medijacije sa posebnim osvrtom na etiku u porodičnoj medijaciji i to profesionalne vrijednosti medijatora, osnaživanje u procesu pripreme za učešća u porodičnoj medijaciji i osnaživanje medijatorovog identiteta i kompetencija
Osim predavanja učesnici seminara su imali priliku da učestvuju u radu u grupama na konkretnim primjerima iz ove oblasti, kao i da razmijene svoja iskustva i podijele mišljenja, probleme i nedoumice u svom radu.
Ovaj seminar je jedan u nizu obuka organizovanih i planiranih kroz podršku Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici Centru za alternativno rješavanje sporova, u okviru Horizontalnog Programa „Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori“

Sastanak sa sudijama i medijatorima, Bijelo Polje, 17. maj 2021.godine

U cilju unapređenja primjene instituta medijacije u Crnoj Gori, direktorica Centra za alternativno rješavanje sporova je u petak, 17. maja.2021.godine održala sastanak sa predsjednikom Osnovnog suda u Bijelom Polju, g.dinom Radulom Piperom i pojedinim sudijama parničarima tog suda.

Tema sastanka je bila razmatranje novih rješenja Zakona o alternativnom rješavanju sporova i izmjena i dopuna Zakona o parničnom postupku u dijelu koji se odnosi na medijaciju, kao i upoznavanje sa dotadašnjom praksom u pirmjeni institute amedijacije i razmatranje uočenih problema i nejasnoća u primjeni pomenutih zakona.

Istog dana predsjednica Centra je održala sastanak i sa medijatorima iz Bijelog Polja sa kojima je razgovarala o najbitnijim novinama predviđenim Zakonom o alternativnom rješavanju sporova, dotadašnjoj praksi, načinu rada, komunkaciji sa Centrom I strankama, problemima u radu i predlozima i načinima prevazilaženja poteškoća.

Sastanak sa sudijama i medijatorima, Kotor, 14. maj 2021.godine

U cilju unapređenja primjene instituta medijacije u Crnoj Gori, direktorica Centra za alternativno rješavanje sporova je u petak, 14. maja.2021.godine održala sastanak sa VD predsjednicom Osnovnog suda u Kotoru, g.đom Momirkom Tešić i sudijama parničarima tog suda.

Tema sastanka je bila razmatranje novih rješenja Zakona o alternativnom rješavanju sporova i izmjena i dopuna Zakona o parničnom postupku u dijelu koji se odnosi na medijaciju, kao i upoznavanje sa dotadašnjom praksom u pirmjeni institute amedijacije i razmatranje uočenih problema i nejasnoća u primjeni pomenutih zakona.

Istog dana predsjednica Centra je održala sastanak i sa medijatorima iz Kotora sa kojima je razgovarala o najbitnijim novinama predviđenim Zakonom o alternativnom rješavanju sporova, dotadašnjoj praksi, načinu rada, komunkaciji sa Centrom I strankama, problemima u radu i predlozima i načinima prevazilaženja poteškoća.