Seminar o prevenciji konflikta i posredovanja u školama održan u Ohridu

U periodu od 17. do 21. oktobra 2012. godine u organizaciji Misije OEBS-a u Makedoniji i Foruma ZDF organizovan je seminar vezano za prevenciju konflikta i posredovnje u školama u okviru kojeg je delegacije iz Crne Gore uzela aktivno učešće i saopštila koje su aktivnosti definisane u ovoj oblasti u Crnoj Gori.