Održan seminar o posredovanju u građanskoj materiji i unapređivanje vještina i tehnika posredovanja

U periodu od 26. do 28. oktobra 2012. Godine, Organizacija za evropsku bezbjednosti i saradnju OEBS je u Budvi organizovala seminar za posrednike, na kojem govorilo o posredovanju u građanskoj materiji, kao i o načinima unapređivanja vještina i tehnika posredovanja, radi efikasnijeg vođenja postupka posredovanja.