Seminar o primjeni posredovanja u lokalnoj samoupravi

Seminar o primjeni posredovanja u lokalnoj samoupravi, u organizaciji Nansen dijalog centra u Crnoj Gori, održan je u periodu od 30. novembra do 01. decembra 2012. godine. Na ovom seminaru su učestvovali poslanici Skupštine Crne Gore, Vladini činovnici i predstavnici lokalnih samouprava iz Crne Gore i Srbije.