AKTIVNOSTI CENTRA ZA POSREDOVANJE NOVEMBAR 2014 – MART 2015

U periodu od novembra 2014. do marta 2015. godine, Centar za posredovanje je organizovao tri supervizijska sastanaka na kojima je osim unapređenja kvaliteta rada medijatora iznijeto niz stavova o problemima sa kojima se posrednici suočavaju u svom radu. Sastanci su održani u Podgorici i Beranama, a prisustvovalo im je oko 35 medijatora po sastanku.

 Direktor Centra za posredovanje, Miroslav Knežević, na poziv Svjetske banke posjetio je Liban  u decembru 2014. godine. Tom prilikom predstavio je model na koji način posredovanje može biti veoma koristan institut u pravosudnom sistemu.

Na sastanku o alternativnom načinu rješavanja sporova koji je održan u Beogradu,  direktor Centra za posredovanje govorio je o razvoju posredovanja u Crnoj Gori. Učesnici skupa ocijenili su da je potrebno raditi na daljem jačanju ovog instituta, kako bi se smanjilo opterećenje sudova i državnih tužilaštava.

Miroslav Knežević, direktor Centra za posredovanje bio je član naučnog savjeta na stručnoj konferenciji pod nazivom „Ambasadori mira“  koja se 3. i 4. marta održala u Sarajevu. Tom prilikom je izlagao rad na temu  „Medijacija kao instrument pomirenja“.