Sastanak sa sudijama u Podgorici

U skladu sa mjerama predviđenim Akcionim planom za implementaciju Strategije reforme pravosuđa  2014 -2016, Centar za posredovanje je u saradnji sa Osnovnim sudom u Podgorici, uz prisustvo predsjednika suda Zorana Radovića i predsjednice građanskog odjeljenja Mirjane Vlahović, organizovao edukaciju sudija.  Na sastanku su donijete smjernice kako bi sudije u daljem radu što više koristile istitut posredovanja. U tom cilju dogovoreno je da sudije odvajaju predmete u kojima se medijacija može primijeniti, a Centar će nakon dovoljnog broja prikupljenih predmeta organizovati nedelju  medijacije koja će se održati u decembru 2015. godine. Tačan datum održavanja medijacije, blagovremeno ćemo objaviti na našem sajtu.