Promocija vaspitnih naloga

U periodu od novembra 2015. do januara 2016. godine održani su sastanci u deset gradova sa predstavnicina tužilaštava, sudova, uprave policije i Centara za socijalni rad. Sastanci su održani kao dio aktivnosti u ostvarivanju projekta podržanog od strane UNICEFa a koji se odnosi na unaprjeđenje primjene vaspitnih naloga prema maloljetnicima u sukobu sa zakonom. Centar za posredovanje je ove aktivnosti organizovao uz podršku stručnih službi Vrhovnog državnog tužilaštva. Sastanci su održani u Beranama, Pljevljima, Rožaju, Bijelom Polju, Nikšiću, Baru, Podgorici, Ulcinju, Cetinju i Kotoru.

Ocjenjeno je da se vaspitni nalog “Poravnanje sa oštećenim”, kroz postupak posredovanja najzastupljenije primjenjuje i da predstavlja veoma koristnu mogućnost u radu, posebno osnovnih državnih tužilaca. Primjena ovog mehanizma je izdvojila našu državu kao jednu od najuspješnijih u ovoj oblasti, ne samo u regionu već i šire.