Studijska posjeta Republici Sloveniji

Centar za posredovanje Crne Gore je, uz finansijsku podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori, organizovao studijsku posjetu Republici Sloveniji, u periodu od 30.maja do 2.juna 2017.godine, u cilju upoznavanja sa iskustvima Slovenije u primjeni alternativnih načina rješavanja sporova. Tom prilikom delegacija je obišla Viši sud u Ljubljani, Okružni sud u Ljubljani, Udruženje medijatora Republike Slovenije i Evropski centar za rješavanje sporova (ECDR).

Delegaciju je u Višem sudu u Ljubljani primio Anton Panjan, predsjednik suda, koji je predstavio rad Višeg suda u Ljubljani, na kojem se rješava više od polovine sudskih predmeta u Republici Sloveniji (58%) i ukazao na značaj primjene medijacije u Višem sudu i praksu koja potvrđuje njenu korisnost. Viši sud u Ljubljani je 2009. godine, kao prvi u Sloveniji, počeo sa programom medijacije u žalbenom postupku. Najviše postupaka medijacije se sprovodi u građanskim sporovima, zatim u porodičnim i privrednim sporovima, sporovima u izvršenju. Stranke mogu same inicirati postupak posredovanja ili prihvatiti ponudu Višeg suda za medijaciju.

Gordana Ristin, viša sudija i rukovoditeljka Odjeljenja za alternativno rješavanje sporova – Odjeljenja za ARS u Višem sudu u Ljubljani, sa saradnicima, predstavila je rad Odjeljenja koje čine i rukovodioci svih odjeljenja pri Višem sudu: Odjeljenja za građanske sporove;  Odjeljenja za krivične sporove; Odjeljenja za sporove u izvršenju; Odjeljenje za privredne sporove i Odjeljenja za prekršaje. 

Viši sud, Odjeljenje za ARS jednom godišnje ocjenjuje rad medijatora, prema listi medijatora koji rade u Višem sudu, s tim da se lista svih medijatora nalazi u Ministarstvu pravosuđa Republike Slovenije.

U Okružnom sudu u Ljubljani, delegacija je obišla Službu za alternativno rješavanje sporova, čiji rad su predstavile Barbara Levstik Šega i Sonja Ilovar Gradišar, okružne sudije, sa svojim saradnicima. Okružni sud u Ljubljani strankama nudi postupak medijacije od 2001. godine i to prvo u građanskim, zatim u porodično pravnim i privrednim sposrovima. 

Članovi delegacije imali su prilike da se upoznaju sa radom Udruženja medijatora Slovenije koje ima status udruženja od javnog interesa i koje okuplja oko 400 obučenih medijatora.

U Evropskom centru za rješavanje sporova (ECDR), privatnoj neprofitnoj instituciji sa sjedištem u Ljubljani, ogrankom u Zagrebu i predstavništvom u Briselu, petnaestogodišnji rad institucije su predstavili Aleš Zalar i Katarina Kresal, koji se odnosi na pravno savjetovanje za EU poslove, učešće u međunarodnim projektima i pružanje usluga u reformama državnih sistema, kao i različite postupke rješavanja sporova.