BAZIČNA OBUKA POSREDNIKA U KRIVIČNIM POSTUPCIMA

Centar za posredovanje Crne Gore je, uz finansijsku podršku UNICEF- u Crnoj Gori i Ambasade SAD-a u Crnoj Gori, u periodu od 19. do 22.juna 2017.godine organizovao bazičnu obuku posrednika u krivičnim postupcima, shodno Pravilniku o programu obuke za posrednike u krivičnim stvarima. .

Treneri na obuci su bili dr. sc.Vesna Gmaz Luški, prof.defektolog, i Vesna Vinčić, specijalna pedagogica, iz Republike Hrvatske, dr. Ivana Stevanović, viša naučna saradnica i direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu, i Dijana Popović Gavranović, socijalna radnica u Stručnoj službi Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore.

Bazičnu obuku je pohađalo 19 učesnika iz Podgorice, Nikšića, Herceg Novog, Kotora, Pljevalja, Bara, Tivta, Plava, Ulcinja, Berana, Cetanja i Kolašina, koji su uspješno završili pomenutu obuku i stekli sertifikat neophodan za dobijanje licence za posrednika u krivičnom postupku koji se izdaje od strane Ministarstva pravde.