Drugi Regionalni sastanak mreže Udruženja medijatora zemalja Jugoistočne Evrope

Savjet za regionalnu saradnju (RCC) je 2016.g. osnovao mrežu asocijacija medijatora Jugoistočne Evrope koja okuplja predstavnike ministarstava pravde i udruženja medijatora iz zemalja Jugoistočne Europe s ciljem upoznavanja sa relevantnim nacionalnim pravnim okvirima i programskim aktivnostima; razmjene iskustava, naučenih lekcija i dobrih primjera prakse, kao i preduzimanja regionalnih aktivnosti u cilju unaprijeđenja primjene alternativnih načina rješavanja sporova.

Savjet za regionalnu saradnju je 24. i 25.oktobra 2017.godine organizovao u Zagrebu drugi Regionalni sastanak radi dogovora oko budućih zajednički aktivnosti u procesu razvoja mreže sa ciljem poboljšanja kvaliteta rada medijatora, unaprijeđenja rezultata rada pravosuđa, kao i unaprijeđenja saradnje između udruženja medijatora i pravosudnih organa.

Na Regionalnom sastanku učestvovali su predstavnici ministarstava pravde i udruženja medijatora iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Crne Gore, Turske, Albanije, Modavije, Rumunije, Kosova i Grčke.