Seminar za predsjednike sudova na temu: ”Posredovanje u građanskim i imovinskim predmetima i uloga sudija u posredovanju“

13. novembar 2017. godine, u Kolašinu, u organizaciji Vrhovnog suda Crne Gore, Centra za obuku u sudstvu i drzavnom tužilastvu i Centra za posredovanje Crne Gore, organizovan je seminar za predsjednike sudova na temu: ”Posredovanje u građanskim i imovinskim predmetima i uloga sudija u posredovanju“. U ovodnom dijelu, prisutnima su se obratile g.đa Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, g.đa Senka Danilović, predsjednica Upravnog odbora Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu i g.đa Marina Lutovac, direktorica Centra za posredovanje Crne Gore, nakon čega su na teme skupa govorili g.đa Marina Lutovac, direktorica Centra za posredovanje Crne Gore, g.din Zoran Radović, predsjednik Osnovnog suda Podgorica i dr. sc. Srđan Šimac, sudija i bivši predsjednik Visokog trgovačkog suda RH, voditelj Službe za mirenje tog suda.

Konkretnije teme seminara su bile: Posredovanje u Crnoj Gori (primjena, rezultati, problemi); Iskustva Osnovnog suda u Podgorici u primjeni instituta posredovanja; Što je posredovanje (mediacija) i zašto je ono dobro za sudove i za sudije; Kada, kako i zašto sudija treba da uputi spor u mediaciju; Sudije 21. vijeka – nove vještine i uloge sudija u parničnom postupku.