PROMOCIJA POSREDOVANJA

PROMOCIJA POSREDOVANJA

S obzirom na važnost informisanja stručne i šire javnosti o posredovanju kao alternativnom načinu rješavanja spora, Centar za posredovanje je u saradnji sa Centrom za demokratiju i ljudska prava – CEDEM, dana 23. februara 2019.godine sproveo promotivne aktivnosti o posredovanju, u prostoru Delta Centra, kako bi se što veći broj građana/ki, kroz dodjelu brošura o posredovanju i direktan kontakt sa predstavnicima Centra za posredovanje i posrednikom, upoznali sa mogućnošću i prednostima, odnosno koristima rješavanja spora u postupku posredovanja.

U cilju sagledavanja nivoa informisanosti građana/ki o institutu posredovanja, kao i njihovoj spremnosti da svoj spor pokušaju riješiti pred Centrom za posredovanje, zainteresovani građani/ke su imali priliku da popune  upitnik čiji rezultati i odgovori će pomoći Centru u osmišljavanju daljnih promotivnih aktivnosti radi unapređenja primjene posredovanja.

Pomenuta promotivna aktivnost organizovana je u okviru projekta “Podrška unapređenju efikasnosti i transparentnosti rada crnogorskog pravosuđa”  koji implementira CEDEM a finansijski podržava Ministarstva pravde.

Podgorica, Delta Centar, 23. februar 2019.godine