INFO SESIJA O POSREDOVANJU

INFO SESIJA O POSREDOVANJU

Centar za demokratiju i ljudska prava – CEDEM je u saradnji sa Centrom za posredovanje Crne Gore organizovao  27.marta 2019.godine edukativnu info sesiju o alternativnim načinima rješavanja sporova za studente/kinje novinarstva i novinare/ke štampanih i elektronskih medija, koja je imala za cilj informisanje učesnika, sadašnjih i budućih novinara, o posredovanju, sa posebnim akcentom na normativni i institucionalni okvir u oblasti posredovanja, pojam i postupak posredovanja i praksu i iskustva u primjeni posredovanja, posebno u porodičnim sporovima, kako bi u svom budućem radu, na adekvatan način i u skladu sa Etičkim kodeksom, izvještavali o posredovanju kao alternativnom načinu  rješavanja sporova.

Predavači na edukativnoj info sesiji o alternativnim načinima rješavanja sporova su bile:

– Marina Lutovac, direktorica Centra za posredovanje Crne Gore, posrednik i trener za posredovanje koja je govorila na temu „Posredovanje u Crnoj Gori – normativni i institucionalni okvir, praksa i problemi u primjeni“ i

-Slavica Stijović, sekretarka Osnovnog suda u Podgorici, posrednik i trener za posredovanje koja je govorila na temu „Posredovanje – osnovna načela, postupak posredovanja i uloga posrednika“.