JAVNI POZIV ZA POSREDNIKE/MEDIJATORE

Centar za posredovanje Crne Gore objavljuje

                                                                    JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za učešće na bazičnoj obuci za posrednike/medijatore u građanskim sporovima

Kandidati podnose prijavu za učešće na bazičnoj obuci za posrednike/medijatore u građanskim sporovima Centru za posredovanje, ul.Serdara Jola Piletića bb, Podgorica ili na e-mail adresu  milica.karadzic@posredovanje.me.

Uz zahtjev kandidat dostavlja:

  • kratku biografiju;
  • uvjerenje da posjeduje VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja;
  • potvrdu o radnom iskustvu ( najmanje pet godina radnog iskustva);
  • uvjerenje o crnogorskom državljanstvu ili ovjerenu kopiju biometrijske lične karte.

Komisija za izbor kandidata koji će učestvovati na bazičnoj obuci za posrednike u građanskim sporovima će obaviti intervjue sa kandidatima za koje se utvrdi da ispunjavaju zakonom propisane uslove.

Kandidati koji budu odabrani da prođu obuku biće u obavezi da dostave sledeću dokumentaciju:

  • uvjerenje o zdravstvenoj i poslovnoj sposobnosti;
  • uvjerenje da protiv kandidata nije izrečena mjera bezbjednosti zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti;
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Prijave sa priloženim dokazima o ispunjavanju uslova podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva. 

Neblagovremene prijave i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Za sve bliže informacije kandidati se mogu obratiti  Centru za posredovanje na tel. 020-265-349.