GODIŠNJI SASTANAK POSREDNIKA

Godišnji sastanak posrednika

20.april 2019.godine, hotel “Centre Ville”, Podgorica

Centar za posredovanje Crne Gore organizovao je 20.04.2019.godine godišnji sastanak sa posrednicima u građanskim i krivičnim stvarima.

Predsjednica Upravnog odbora Centra, gospođa Nada Stanišić, je prisutne informisala o aktivnostima koje Vlada Crne Gore preduzima u cilju unapređenja pristupa pravdi građanima i pravnim subjektima podsticanjem, odnosno unapređenjem primjene alternativnih načina rješavanja sporova, naročito posredovanja; donošenjem strateških dokumenata – Srednjoročnog programa rada Vlade za period 2018-2020.godinu, usvojenog u januaru 2019.godine, i Programa razvoja alternativnog rješavanja sporova za 2019-2021.godinu, usvojenog u decembru 2018.godine. Predsjednica Upravnog odbora je takođe informisala prisutne da je Vlada formirala Savjet za podsticanje i unapređenje primjene alternativnog rješavanja sporova, kojeg čine predstavnici relevantnih aktera u postupku posredovanja a na čijem čelu se nalazi potredsjednik Vlade i ministar pravde, gospodin Zoran Pažin. 

Direktorica Centra za posredovanje, gospođa Marina Lutovac,  je upoznala prisutne sa novim rješenjima iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju, koji je stupio na snagu početkom aprila 2019.godine, a koje se u bitnom odnose na način plaćanja troškova postupka posredovanja. S tim u vezi, prisutni su upoznati sa predlogom internih akata Centra koji se odnose na način određivanja, odnosno dodjele predmeta posrednicima u slučaju da ih stranke nisu odredile, kao i načinu plaćanja troškova postupka posredovanja. Nadalje, u svom izlaganju direktorica Centra se osvrnula i na Nacrt Zakona o alternativnim načinima rješavanja spora, sa posebnim osvrtom na nove institute predviđene navedenim Nacrtom zakona. Takođe, direktorica je izvijestila prisutne o aktivnostima koje je Centar realizovao u 2018.godini i aktivnostima planiranim za tekuću 2019. godinu, kao i o problemima sa kojima se Centar za posredovanje suočava u svakodnevnoj praksi, te naporima koji se ulažu u prevazilaženju istih.

Na sastanku je govorila i načelnica Odjeljenja za alternativno rješavanje sporova, gospođa Violeta Majić, koja je dala prikaz statističkih podataka za prošlu 2018.godinu – broja i vrste sporova upućenih od strane pojedinih sudova, kao  i broj predmeta koji je bio rješavan u postupku posredovanja i broj predmeta u kojima je postignut sporazum.