SEMINAR/NAPREDNA OBUKA ZA POSREDNIKE

Seminar/napredna obuka za posrednike

“Visoki konflikti roditelja – stranaka u postupku posredovanja u razvodu braka”

21/24. juna 2019.godine

Centar za posredovanje Crne Gore, organizovao je u periodu 21.-24. juna 2019.godine, dva dvodnevna seminara/napredne obuke za posrednike  na temu:  “Visoki konflikti roditelja – stranaka u postupku posredovanja u razvodu braka”, kojem se odazvalo ukupno 60 posrednika iz svih gradova Crne Gore.

Predavač na seminaru bila je gospođa prof. dr sc. Gordana Buljan Flander, direktorica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, renomirani stručnjak iz oblasti psihologije.

Na početku obuke, prisutnima se obratila direktorica Centra za posredovanje, gospođa Marina Lutovac,  koja je upoznala prisutne sa novim rješenjima iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju, koji je stupio na snagu početkom aprila 2019.godine, a koje se u bitnom odnose na način plaćanja troškova postupka posredovanja. S tim u vezi,  prisutni su upoznati sa internim akatima Centra koji se odnose na način određivanja, odnosno dodjele predmeta posrednicima u slučaju da ih stranke nisu odredile, kao i načinu plaćanja troškova postupka posredovanja. Takođe, direktorica je ukazala prisutnim i na izmjene Zakona o državnim službenicima i namještenicima, koje su usvojene u Skupštini Crne Gore, a koje se odnose na utvrđivanje nadležnosti Centru za posredovanje u dijelu rješavanja individualnih radnih sporova državnih službenika i namještenika, koje su po ranijem zakonskom rješenju bili u isključivoj nadležnosti Agencije za mirno rješavanje radnih sporova.

U nastavku dvodnevne obuke – seminara, predavač, Prof. dr sc. Buljan Flander govorila je prisutnima o najboljem interesu djece u visoko – konfliktnim razvodima brakova, prepoznavanju manipulacije djecom i sistemom od strane roditelja, karakteristikama roditelja u visokom konfliktu kao klijenata, tehnikama rada sa roditeljima u visokom konfliktu i kako ta znanja mogu upotrijebiti u medijaciji sa bivšim partnerima – roditeljima maloljetne djece.