Seminar/obuka za posrednike

Seminar/obuka za posrednike

“Alternativno rješavanje sporova, posebno medijacija, u Njemačkoj: normativni okvir i praksa”

  1. – 20. novembar 2019.godine, hotel “Centre Ville” – Podgorica

Centar za posredovanje Crne Gore, u saradnji sa Njemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu pomoć (IRZ), organizovao je u periodu 19. – 20. novembra dvodnevni seminar radi upoznavanja posrednika/medijatora sa normativnim i institucionalnim okvirom, praksom i iskustvima Republike Njemačke u primjeni medijacije u rješavanju različitih vrsta sporova, kojem se odazvalo 40-tak posrednika iz svih gradova Crne Gore.

Gosti i predavači na seminaru bili su: Dr. Robert Weber, Ambasador Federalne Republike Njemačke; Dr. Stefan Purner, Šef projekta za Jugoistočnu Evropu, IRZ; Harald Walther, Direktor okružnog suda Russelsheim i medijator; Michael Hausner, bivši državni sekretar u Ministarstvu pravde federalne države Thuringer, konsilijator u Odboru za konsolidaciju Asocijacije Njemačke banke i Winfried Schubert, bivši predsjednik Ustavnog suda Federalne države Sachsen-Anhalt i konsilijator u Odboru za konsolidaciju Asocijacije Njemačke banke.

Na početku obuke, prisutnima su se obratili: direktorica Centra za posredovanje, gospođa Marina Lutovac i generalni direktor za građansko zakonodavstvo i nadzor u Ministarstvu pravde, gospodin Ibrahim Smailović, koji su upoznali prisutne sa aktuelnim trenutkom u Crnoj Gori kada je posredovanje u pitanju i normativnim okvirom u oblasti posredovanja, naročito  Predlogom Zakona o alternativnim načinima rješavanja sporova, sa posebnim osvrtom na nove institute predviđene navedenim Predlogom zakona.

U nastavku dvodnevne obuke – seminara, predavači: Harald Walther, Michael Hausner i Winfried Schubert, upoznali su prisutne sa medijacijom u Republici Njemačkoj, sa posebnim osvrtom na njemački Zakon o medijaciji iz 2012.godine; pojmom konsultacionih sudija u sudovima, njihovo obučavanje  i nivo kvaliteta rada;  trenutnim statističkim podacima o primjeni medijacije u Njemačkoj i postupkom koncilijacije (mirenja) u Republici Njemačkoj.