NEDJELJA MEDIJACIJE U CRNOJ GORI

NAJAVA

“NEDJELJA MEDIJACIJE U CRNOJ GORI”

  1. – 06. decembar 2019.godine

Centar za posredovanje Crne Gore, u periodu od 02. do 06. decembra 2019.godine, organizuje po prvi put “Nedelju medijacije u Crnoj Gori”, sa ciljem upoznavanja građana i šire stručne javnosti sa institutom posredovanja, normativnim i insitucionalnim okvirom u ovoj oblasti, strateškim dokumentima i aktivnostima koje Centar za posredovanje realizuje u cilju unapređenja primjene posredovanja. Pomenuta manifestacija će od ove godine biti organizovana svake naredne godine u prvoj nedjelji decembra.

Tokom realizacije “Nedelje medijacije u Crnoj Gori” u 2019.godini, Centar za posedovanje će u saradnji sa Privrednim sudom i Osnovnim sudom u Podgorici organizovati “nedjelju medijacije” u pomenutim sudovima; upriličiti susret sa studentima Pravnog fakulteta – Univerziteta Crne Gore; održati u saradnji sa Ministarstvom prosvjete Okrugli sto na temu školske medijacije, kao i organizovati niz drugih promotivnih aktivnosti sa ciljem afirmacije alternativnih načina rješavanja spora.