POSJETA STUDENATA PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA CRNE GORE

Studenti Pravnog fakulteta o medijaciji uče tek ako upišu Specijalističke studije, a veoma je bitno da svi visokoškolci na tom fakultetu budu upoznati sa medijacijom, kako bi je ubuduće prihvatili kao način rješavanja svog ili spora svoje stranke.

To je ocijenjeno prilikom susreta sa studentima Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Centru za posredovanje Crne Gore, u okviru Nedjelje medijacije.

Izvršna direktorica Centra za posredovanje Crne Gore, Marina Lutovac, kazala je da studenti Pravnog fakulteta imaju prilike da se susretnu sa medijacijom jedino ako upišu Specijalističke studije.

„Nama je veoma bitno da se sa medijacijom upoznaju svi studenti Pravnog fakulteta s obzirom da su to buduće sudije, budući advokati, tužioci. To su sve potencijalno buduće naše stranke, koje će zastupati interese svojih stranaka. Tako da nam je veoma bitno da se upoznaju sa idejom medijacije, sa samim institutom medijacije, jer očekujemo da će oni ubuduće biti ti koji će prihvatati medijaciju kao način rješavanja svoga spora ili sporova svoje stranke“, kazala je Lutovac.

Ona je rekla da je sa Pravnim fakultetom na Univerzitetu Donja Gorica dogovoreno potpisivanje Memoranduma o saradnji, „jer nam je zaista bitno da što veći broj studenata bude obuhvaćen našim informativnim sesijama“.

Lutovac je pojasnila da u primjeni medijacije i u broju obraćanja postoji niz problema.

„Nailazimo na neadekvatno prihvatanje medijacije, kao postupka mirnog rješevanja spora od strane advokata. Mada moram reći da se u ovoj godini situacija zaista promijenila i da sve veći broj advokata prihvata medijaciju i da je sve veći broj njih prisutan u Centru za posredovanje. Nas to raduje i daje nadu da će medijacija biti sve uspješnija i prihvatljivija“, istakla je Lutovac.

Ona je rekla da je određeni broj advokata ove godine prošao obuku i da će do kraja godine steći licencu za medijatore.

Problemi su, kako je istakla Lutovac, i nedovoljna zainteresovanost i opterećenost sudija, koji nisu imali dovoljno vremena da svaku stranku upoznaju sa tim šta je medijacija, koje su njene prednosti i na koji se način sprovodi.

„Međutim, i u tom dijelu, situacija se minjenja. Izradom Zakona o alternativnom načinu rješavanja sporova, čije donošenje se očekuje do kraja godine, uveli smo obavezan prvi sastanak sa medijatorom u određenim vrstama sporova, gdje će sudija, svojim rješenjem, upućivati na prvi sastanak sa medijatorom. Medijator ima dovoljno vremena i znanja da bi mogao strankama da objasni zašto je za njih medijacija dobra i korisna. Na taj način ćemo rasteretiti sudije i oni će imati više vremena da se posvete predmetima koji nisu medijabilni“, objasnila je Lutovac.

Kada je u pitanju medijacija, kako je ukazala, bitan je princip dobrovoljnosti.

„Poslije tog prvog sastanka, ukoliko stranke ne budu željele medijaciju, medijacije neće ni biti“, pojasnila je Lutovac.

Prema njenim riječima, Centar za posredovanje zadnje tri godine mnogo radi na informisanju javnosti o procesu medijacije kroz organizovanje promotivnih aktivnosti, snimanje spota, animiranih filmova.

„Sajt se stalno unapređuje. Puštena je i mobilna aplikacija. I na taj način mi želimo da priđemo građanima, jer korišćenjem te mobilne aplikacije imaće sve informacije koje mogu biti interesantne u slučaju da eventualno žele da riješe svoj spor pred Centrom za posredovanje“, kazala je Lutovac.

Medijator, kako je rekla, mora biti fakultetski obrazovan, imati pet godina radnog iskustva i obavezno je da prođe obuku, shodno Programu obuke koji donosi Ministarstvo pravde.

„Sada imamo stotinu medijatora u građanskim predmetima. Što se tiče krivičnih medijatora oni se i dalje nalaze na listi medijatora u Centru za posredovanje“, rekla je Lutovac.

Ona je kazala da je uloga medijatora zahtjevna i odgovorna.

„Zahtjeva posjedovanje niza vještina, prije svega komunikacijskih. Medijator mora da bude empatična osoba. Treba saosjećati sa strankama. Uloga medijatora je mnogo odgovornija i zahtjevnija tamo gdje se susrećete sa teškim porodičnim pričama, teškim emocijama, djecom. To su razvodi brakova, kojih pred Centrom za posredovanje ima mnogo. Tako da u tim predmetima nije lako biti medijator, ali ako se uradi nešto što je u najboljem interesu djeteta za nas kao medijatore to je velika satisfakcija“, istakla je Lutovac.

Studentkinja četvrte godine Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Bojana Žugić, kazala je da se o medijaciji uči tek na četvrtoj godini i da su građani malo informisani o tome.

„Mi smo se sa time prvi put upoznali tokom studija. Veoma je interesantna priča koja se vezuje za samu medijaciju i ima interesovanja kod mene da, možda, nakon što postanem advokat budem i medijator“, rekla je Žugić.

Student četvrte godine Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Milorad Đikanović, rekao je da mu je zanimljivo slušati o medijaciji.

„Mi smo tek na Specijalističkim studijama dobili ovaj predmet. U ovom semestru treba da imamo 40 sati predavanja o tome, od kojih smo pola već odradili. Prvi smo put u Centru za posredovanje. Zanimljvo je iskustvo. Dopunili smo znanje koje smo stekli na predavanjima. Posredovanje bi trebalo da bude predmet na osnovnim studijama. Mislim da bi mladi trebalo da budu više informisani i da se zanimaju za ovu granu“, smatra Đikanović.