Medijacija kao najefikasniji i najekonomičniji način rješavanja sporova

Alternativni načini rješavanja sporova omogućavaju građanima da brže, jeftinije i efikasnije riješe svoj spor pred Centrom za posredovanje Crne Gore.

Izvršna direktorica Centra za posredovanje Crne Gore Marina Lutovac jepovodom obilježavanja Nedjelje medijacije, saopštila da će prva nedjelja decembra biti posvećena alternativnim načinima rješavanja sporova tokom koje će se organizovati niz događaja, u cilju informisanja građana i stručne javnosti, kao i da će to postati redovna manifestacija.

„Prvenstveno, tokom nedjelje posvećene medijaciji organizujemo „nedjelju medijacije“ u Privrednom sudu i Osnovnom sudu u Podgorici, susret sa studentima Pravnog fakulteta, kao i niz promotivnih aktivnosti u cilju informisanja javnosti o institutu posredovanja, radu centra za posredovanje, normativnom okviru, strateškim dokumentima i slično. Za nas je veoma značajan i Okrugli sto o školskoj medijaciji koji ćemo organizovati u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, shodno potpisanom Memorandumu o saradnji, i na kome će biti prezentovana iskustva Norveške,  Hrvatske i Srbije u primjeni školske medijacije. Naime, Centar za posredovanje je pokrenuo projekat uvođenja školske medijacije u četiri osnovne škole u Crnoj Gori, shodno programu akreditovanom od strane Zavoda za školstvo“, navela je Lutovac.

Ona je pojasnila da je posredovanje neformalni ali struktuisani postupak u kojem dvije strane, koje su u sporu, uz pomoć treće neutralne strane-posrednika pokušavaju da riješe spor i to na način da obje strane budu zadovoljne rješenjem.

„U posredovanju/medijaciji nema niti pobjednika, niti pobjeđenih, što je jedna od prednosti u odnosu na sudski postupak, jer u postupku posredovanja stranke su te koje donose rješenje. Postupak posredovanja traje mnogo kraće i jeftiniji je. Posredovanje je na neki način dopuna sudskom postupku, građanima se pruža mogućnost izbora između rješavanja spornog odnosa putem posredovanja ili u sudskom postupku“, navela je Lutovac.

Ona je objasnila da građani, ukoliko ni u postupku medijacije ne uspiju da riješe spor, imaju mogućnost korišćenja sudske zaštite.

Lutovac je kazala da se postupak medijacije može pokrenuti na dva načina.

„Prvi način je da sudija, kada procijeni da je predmet medijabilan ili kada je to propisano zakonom, uputi predmet Centru za posredovanje, nakon čega kontaktiramo obje strane radi provjere da li su saglasne da svoj spor pokušaju riješiti u postupku posredovanja. Da bi se postupak posredovanja sproveo, nužno je da obje strane pristanu na takav način rješavanja spora“, rekla je Lutovac.

Drugi način pokretanja postupka medijacije podrazumijeva, kako je pojasnila, da se građani direktno obrate Centru za posredovanje prije pokretanja sudskog postupka, podnođeći predlog za pokretanje postupka posredovanja.

„Na sajtu Centra za posredovanje nalazi se predlog za pokretanje postupka posredovanja. Smatramo da je taj način, ukoliko je moguće riješiti spor u postupku posredovanja, za građane mnogo korisniji i preporučljiviji, kako u pogledu troškova, tako i u pogledu trajanja potupka, tako da iz tog razloga i preporučujemo našim građanima da nam se obrate prije pokretanja sudskog postupka“, istakla je Lutovac.

Ona je saopštila da je tokom prethodne godine, Centru za posredovanje upućeno 765 predmeta za posredovanje.

„Tokom ove godine, zaključno sa 2. decembrom, Centru za posredovanje je upućeno više od dvije hiljade predmeta, a sve je veći i broj građana koji se direktno obraćaju Centru sa predlogom za pokretanje postupka posredovanja To je i razlog koji nam daje za pravo da očekujemo da će primjena alternativnih načina rješavanja sporova, naročito posredovanja/medijacije, biti mnogo veća i da će se građani odlučivati da riješe svoj spor pred Centrom za posredovanje“, istakla je Lutovac.

Govoreći o trenutnoj zakonskoj regulativi, kao i o Zakonu o alternativnom rješavanju sporova čije se donošenje očekuje do kraja godine, ona je kazala da će u određenim sporovima, građani biti obavezni da pokušaju da spor riješe pred Centrom za posredovanje prije pokretanja sudskog postupka, a tek nakon toga pred sudom.

Lutovac je saopštila i da će Zakon o ARS-u  propisivati novi metod alternativnog rješavanja sporova – rana neutralna ocjena spora, čime će Crna Gora biti među prvim državama u Evropi koja će ga razvijati i primjenjivati s tim da se njegova primjena najviše očekuje u rješavanju privrednih sporova.

Ona je kazala da se u Registru posrednika koji se vodi kod Ministarstva pravde nalazi 70 posrednika, čija je uloga veoma zahtjevna i odgovorna jer se nerijetko, posebno u posredovanju u porodičnim sporovima, posrednici suočavaju sa veoma teškim emocijama i sudbinama ljudi, što zahtijeva, kako je rekla, konstantnu specijalizovanu edukaciju i profesionalno usavršavanje.

„Uspješnost se ne mjeri samo time da li je postignut sporazum ili ne. Za nas jeste značajno da je sporazum postignut, međutim za nas je veoma važno, zbog daljih budućih odnosa, i to da smo uspjeli u tome da stranke uspostave komunikaciju i da sagledaju spor iz ugla one druge strane u sporu“, navela je Lutovac.

Ona je kazala da je Vlada Crne Gore i Ministarstvo pravde, svjesni značaja primjene alternativnih načina rješavanja  sporova u cilju unapređenja efikasnosti pravosuđa i unaprešenja pristupa pravdi, započela proces sveopšte reforme u oblasti alternativnog rješavanja sporova,  donoseći strateška dokumenta – Srednjoročni program rada Vlade 2018-2020 i program razvoja alternativnih načina rješavanja sporova 2019-2021. Vlada je takođe formirala Savjet za podsticanje i unapređenje primjene alternativnih načina rješavanja sporova, koji čine predstavnici relevantnih institucija, i na čijem čelu se nalazi potpredsjednik Vlade i ministar pravde, gospodin Zoran Pažin.

„Država je pokazala spremnost za dalje unaprjeđenje primjene posredovanja u Crnoj Gori u cilju unapređenja pristupa pravdi građanima Crne Gore, propisujući basplatno posredovanje u porodičnim sporovima, sporovima u kojima je tužena država i u krivičnim stvarima u kojima se kao počuinilac javlja maloljetnik. To je način na koji država podstiče i daje svoj doprinos da se poveća broj predmeta koji se rješavaju u postupku posredovanja“, navela je Lutovac.

Ona je istakla da Centar za posredovanje, u saradnji sa Savjetom Evrope, priprema Etički kodeks medijatora koji će biti usklađen sa Evropskim etičkim kodeksom, kao i da imaju dobru saradnju i podršku relevantnih međunarodnih partnera.

Predsjednica Osnovnog suda u Podgorici, Željka Jovović, istakla je da je postupak posredovanja od izuzetne važnosti za stranke u postupku, ali i da je značajan i za rad sudova.

„Stranke, nakon upućivanja predmeta na posredovanje, dobijaju efikasnu i brzu pravdu, a pored toga, postupci su i ekonomičniji. Takođe je posredovanje i za sudove izuzetno važno, jer se sud rasterećuje od velikog broja predmeta“, pojasnila je Jovović.

Ona je navela da je Osnovni sud u Podgorici, kao i drugi sudovi, prepoznao značaj posredovanja, što nastoje približiti građanima kroz dostavu flajera na informativnim punktovima u samom sudu.

Jovović je navela da je tokom ove godine, u odnosu na prethodnu, poslato 30 odsto više predmeta na postupak posredovanja.

„U prethodnoj godini Centru za posredovanje je  poslato je 427 predmeta, a u 2019.godini, do sada, je poslato 697 predmeta, što znači 30 odsto više nego prethodne godine. Upravo ta činjenica pokazuje interesovanje sudija i njihovo zalaganje za uspješno rješavanje predmeta putem posredovanja“, istakla je Jovović.

Ona je rekla da se na taj način doprinosi efikasnijem i ažurnijem radu sudova, jer će, kako je pojasnila, sudije imati manje postupaka za rješavanje koji idu u redovnu proceduru.