Seminar: “Napredna obuka posrednika u krivičnim postupcima”

Seminar:

“Napredna obuka posrednika u krivičnim postupcima”

  1. – 20. januar 2020.godine, hotel “Avala”, Budva

Shodno obavezama iz Programa razvoja aletrnativnih načina rješavanja sporova, Centar za posredovanje Crne Gore je, u saradnji i uz finansijsku podršku INL Programom Ambasade SAD u Podgorici, organizovao dva dvodnevna seminara – napredne obuke posrednika u krivičnim postupcima, koji su održani u periodu 17. – 20. januar 2020.godine. Polaznici obuke bili su posrednici u krivičnim stvarima iz većine crnogorskih gradova, podijeljenih u dvije grupe po 18 učesnika.

Gosti i predavači na obukama bili su g-din Erik N. Larson, INL Viši pravni savjetnik; g-din Bruce P.Zelis, advokat i ekspert za medijaciju – SAD, g-đa Vesna Gmaz Luški, Centar za socijalnu skrb – Republika Hrvatska i g-đa Dijana Popović Gavranović, načelnica Stručne službe u Vrhovnom državnom tužilaštvu Crne Gore.

Na početku obuke, prisutnima se obratila direktorica Centra za posredovanje, gospođa Marina Lutovac , koja je upoznala prisutne sa aktuelnim trenutkom u Crnoj Gori kada je posredovanje u krivičnim stvarima u pitanju, kao i normativnim okvirom u oblasti posredovanja, naročito  Predlogom Zakona o alternativnim načinima rješavanja sporova, sa posebnim osvrtom na nove institute predviđene navedenim Predlogom zakona. Takođe, u uvodnom dijelu prisutnima se obratio i g-din Erik N. Larson, koji je pozdravio prisutne, saopštio svoja očekivanja kada je predmetna obuka u pitanju i polaznicima poželio uspješan rad. 

U nastavku seminara – obuke, predavač g-đa Dijana Popović Gavranović govorila je prisutnima o komunikacijskim vještinama (neverbalna komunikacija, aktivno slušanje, razumijevanje, razlikovanje emocija od činjenica i dr), instrumentima koje posrednik koristi u cilju uspješnog okončanja postupka posredovanja (vrste pitanja, ja-poruke, ti-poruke, metoda vizualizacije, motivacija žrtve i dr), kao i o prvoj i drugoj fazi postupka posredovanja u krivičnim stvarima.

Predavač iz Republike Hrvatske, g-đa Vesna Gmaz Luški, govorila je prisutnima o metodama postupka posredovanja (standardna metoda, metoda poštar, metoda ogledalo i dr), trećoj fazi postupka posredovanja u krivičnim stvarima, kao i o izradi sporazuma nakon uspješno okončanog postupka posredovanja.

Predavač iz Sjedinjenih Američkih Država, g-din Bruce P.Zelis, polaznike obuke je upoznao sa iskustvima SAD u predmetima krivične medijacije, tehnikama i vještinama posrednika u SAD i uopšte organizacijom samog postupka krivične medijacije u zemlji iz koje dolazi.

Takođe, polaznici obuke bili su u mogućnosti da kroz tzv. “igre uloga”, odnosno simulacije postupka posredovanja, dobiju određene inpute od strane predavača – renomiranih stručnjaka u oblasti posredovanje u krivičnim postupcima, koji će im u daljem radu pomoći da unaprijede svoje vještine i pruže još kvalitetniju uslugu krajnjim korisnicima posredovanja u krivičnim stvarima.