Napredna obuka porodičnih medijatora “Partnerski odnosi – imago terapija”

  1. – 5. decembar 2020.g., Podgorica

U cilju kontinuiranog unapredjenja znanja i vjestina porodičnih medijatora, Centar za alternativno rjesavanje sporova je u saradnji sa Hrvatskim udruženjem Imago terapeuta organizovao dvodnevnu online naprednu obuku na temu “Partnerski odnosi – Imago terapija” koja je održana u periodu od 04. do 05. decembra 2020. godine. Obuci je prisustvovalo 18 porodičnih medijatora.

Cilj napredne obuke je bio da se porodični medijatori upoznaju sa pojmom Imago terapije, kao teorijskog pristupa za razumijevanje partnerskih odnosa i toga kako nacin i nesvjesni motivi pri izboru partnera odredjuju kako ce kasnije izgledati partnerski odnosi; ali i o prakticnoj primjeni Imago terapije koja nudi vještine koje omogućavaju medijatoru da stranama u porodičnom sporu, putem strukturiranog dijaloga, pomognu u kreiranju skladnijeg odnosa ili mirnog rastanka.

Predavač na naprednoj obuci je bila dr. Ljiljana Bastaic, iz Zagreba-Republike Hrvatske, a tokom obuke, i ako je bila organizovana na način što su predavanja bila online, učesnici su osim teorijskog dijela imali mogućnost da odrade I praktične vježbe, ali i da imaju aktivnu interakciju kako sa predavačem tako i sa ostalim učesnicima obuke.