Druga obuka za porodične medijatore “Partnerski odnosi – imago terapija”

U cilju kontinuiranog unapredjenja znanja i vještina porodičnih medijatora, Centar za alternativno rjesavanje sporova je u saradnji sa Hrvatskim udruženjem Imago terapeuta organizovao još jednu dvodnevnu online naprednu obuku na temu “Partnerski odnosi – Imago terapija”, koja je održana u periodu od 20. do 21. decembra 2020. godine za jos jednu grupu porodičnih medijatora. Obuci je prisustvovalo 18 porodičnih medijatora.

Kao i u prethodnoj, i na ovoj obuci porodični medijatori su imali priliku da se upoznaju sa pojmom Imago terapije, kao teorijskog pristupa za razumijevanje partnerskih odnosa i toga kako način i nesvjesni motivi pri izboru partnera odredjuju kako će kasnije izgledati partnerski odnosi, ali i o praktičnoj primjeni Imago terapije koja nudi vještine koje omogućavaju medijatoru da stranama u porodičnom sporu, putem strukturiranog dijaloga, pomognu u postizanju sporazuma kojim će obije strane u sporu biti zadovoljne.

Predavač na naprednoj obuci je bila dr. Ljiljana Bastaic, iz Zagreba-Republike Hrvatske, a tokom obuke, i ako je bila organizovana na način što su predavanja bila online, učesnici su osim teorijskog dijela imali mogućnost da odrade I praktične vježbe, ali i da imaju aktivnu interakciju kako sa predavačem tako i sa ostalim učesnicima obuke.