Sastanak sa sudijama i medijatorima, Herceg Novi, 08. jun 2021.godine

U cilju unapređenja primjene instituta medijacije u Crnoj Gori, direktorica Centra za alternativno rješavanje sporova je u utorak, 8. juna 2021.godine održala sastanak sa predsjednikom Osnovnog suda u Herceg Novom, g.dinom Ivanom Perovicem i pojedinim sudijama parničarima tog suda.

Tema sastanka je bila razmatranje novih rješenja Zakona o alternativnom rješavanju sporova i izmjena i dopuna Zakona o parničnom postupku u dijelu koji se odnosi na medijaciju, kao i upoznavanje sa dosadašnjom praksom u pirmjeni instituta medijacije i razmatranje uočenih problema i nejasnoća u primjeni pomenutih zakona.

Istog dana predsjednica Centra je održala sastanak i sa medijatorima iz Herceg Novog sa kojima je razgovarala o najznacajnijim novinama predviđenim Zakonom o alternativnom rješavanju sporova, dosadašnjoj praksi, načinu rada, komunkaciji sa Centrom i strankama, problemima u radu i predlozima i načinima prevazilaženja poteškoća.