11. oktobra 2021.godine održan je godišnji sastanak medijatora

Centar za alternativno rješavanje sporova je organizovao online sastanak svih medijatora koji je održan 11.oktobra 2021, a kome je prisustvovalo oko 40 medijatora.
Direktorica Centra za ARS, Marina Lutovac se zahvalila medijatorima na interesovanju i učesću na sastanku i upoznala ih sa dosadašnjom primjenom Zakona o alternativnom rješavanju sporova i zakonima koji su izmijenjeni kako bi bili u skladu sa ovim zakonom, kao i najčešćim problemima u praksi. Glavne teme koje su se obradile u toku sastanka su bile: izrada poravnanja u toku medijacije, potpisivanje sporazuma od strane stranaka, izrada rješenja o postavljanju medijatora i slanje medijatorima koji ne obavljaju medijacije u Podgorici, uplata predujma za medijaciju od strane stranaka i drugo.
U toku sastanka medijatori su iznosili svoja viđenja i nedoumice u vezi primjene novog zakona, komentarišući pozitivno saradnju sa Centrom i razmjenjujući svoja iskustva sa ostalim učesnicima.
Na kraju sastanka, g.dja Lutovac se ponovo zahvalila svim učesnicima sastanka na zainteresovanosti i aktivnom učešću uz predlog da ovakvi sastanci u budućnosti postanu redovna praksa komunikacije između Centra i medijatora.