Sastanak sa sudijama, Nikšić, 17. septembar 2021.godine

U cilju unapređenja primjene instituta medijacije u Crnoj Gori, direktorica Centra za alternativno rješavanje sporova je 17. septembra 2021.godine održala sastanak sa predsjednikom Osnovnog suda u Nikšiću, g.dinom Vujačić Vukotom i  sudijama parničarima tog suda. Tema sastanka je bila razmatranje novih rješenja Zakona o alternativnom rješavanju sporova i izmjena i dopuna Zakona o parničnom postupku u dijelu koji se odnosi na medijaciju, kao i upoznavanje sa dotadašnjom praksom u primjeni instituta medijacije i razmatranje uočenih problema i nejasnoća u primjeni pomenutih zakona.